صفحه اصلی

نمایش محتوای سبز

برگزاری اختتامیه پنجمین دوره جشنواره ترنم فتح و نخستین دوره جشنواره ترنم حماسه
این صحنه‌ها و روایت از صحنه‌های ایثار شهدا را هنرمندان باید نشان دهند
صد برابر
اختتامیه هفتمین دوره جشنواره ملی فانوس در تبریز
سفر کرده‌ام تا بجویم سرت را / و شاید در این خاک‌ها پیکرت را

نمایش محتوای سبز

HonaredefaView

سینمایی
تلویزیونی
رادیویی
هنرهای تجسمی و سنتی
هنر های نمایشی
موسیقی سرود

نمایش محتوای سبز

HonaredefaView

هنرمندان