HonaredefaView

ابراهیم حاتمی کیا
کارگردان سینما

ابراهیم حاتمی کیا از نسل اول فیلمسازان بعد از انقلاب به شمار می آید. او متولد سال ۱۳۴۰ است. وی یکی از فیلمسازان ژانر دفاع مقدس (جنگ) محسوب می شود که با ساخت آثاری همچون دیده بان و مهاجر خود را معرفی کرد. ی دانش آموختهٔ رشته فیلمنامه نویسی از دانشکده سینما و تئاتر دانشگاه هنر است. وی فعالیت های سینمایی خود را با ساخت فیلمهای کوتاه و مستند در رابطه با سینمای جنگ آغاز کرد. حاتمی کیا پس از گذشت حدود ۲ دهده هنوز هم فیلمسازی درباره جنگ و شرایط آدمهای جنگ را رها نکرده است. در آثار او کمتر نشانی از قهرمان سازی های کاذب و غیرواقعی دیده می شود بلکه آدمهای آثار او از نمونه های واقعی گرفته شده اند و به همین دلیل آثار حاتمی کیا مورد استقبال عامه مردم قرار نگرفته است. این فیلمساز در آثار متاخر خود به نقد شرایط اجتماعی می پردازد و لحظاتی را خلق می کند بسیار تلخ است.

فیلم سینمایی
چ
فیلم سینمایی
موج مرده
موسیقی بی کلام
تیتراژ ابتدایی - فیلم به نام پدر
فیلم سینمایی
از کرخه تا راین
فیلم سینمایی
برج مینو
فیلم سینمایی
خاکستر سبز
فیلم سینمایی
بوی پیراهن یوسف
موسیقی بی کلام
تیتراژ انتهایی - فیلم آژانس شیشه ای
موسیقی بی کلام
تیتراژ انتهایی - فیلم بوی پیراهن یوسف
موسیقی بی کلام
تیتراژ ابتدایی - فیلم از کرخه تا راین
موسیقی بی کلام
تیتراژ انتهایی - فیلم از کرخه تا راین
فیلم سینمایی
وصل نیکان
فیلم سینمایی
روبان قرمز
موسیقی بی کلام
تیتراژ انتهایی - فیلم موج مرده
موسیقی بی کلام
تیتراژ انتهایی - فیلم به نام پدر
موسیقی بی کلام
تیتراژ ابتدایی- فیلم دیده بان
فیلم سینمایی
هویت
موسیقی بی کلام
تیتراژ ابتدایی - فیلم روبان قرمز
فیلم سینمایی
از کرخه تا راین
موسیقی بی کلام
تیتراژ انتهایی - فیلم دیده بان
موسیقی بی کلام
تیتراژ انتهایی - فیلم وصل نیکان
فیلم سینمایی
به نام پدر
فیلم سینمایی
آژانس شیشه ای
موسیقی بی کلام
تیتراژ ابتدایی - فیلم آژانس شیشه ای
موسیقی بی کلام
تیتراژ ابتدایی - فیلم برج مینو
موسیقی بی کلام
تیتراژ انتهایی - فیلم خاکستر سبز
موسیقی بی کلام
تیتراژ انتهایی - فیلم مهاحر
موسیقی بی کلام
تیتراژ ابتدایی - فیلم مهاحر
موسیقی بی کلام
تیتراژ ابتدایی - فیلم بادیگارد
موسیقی بی کلام
تیتراژ ابتدایی - فیلم خاکستر سبز
موسیقی بی کلام
تیتراژ ابتدایی - فیلم چ
موسیقی بی کلام
تیتراژ انتهایی - فیلم هویت
فیلم سینمایی
دیده بان
موسیقی بی کلام
تیتراژ ابتدایی - فیلم هویت
موسیقی بی کلام
تیتراژ انتهایی - فیلم برج مینو
موسیقی بی کلام
تیتراژ انتهایی - فیلم بادیگارد
موسیقی بی کلام
تیتراژ انتهایی - فیلم روبان قرمز
فیلم سینمایی
مهاجر
موسیقی بی کلام
تیتراژ انتهایی - فیلم چ
فیلم سینمایی
بادیگارد