HonaredefaView

X
توضیحی کوتاه درباره اثر :

جوانی درخواب، زنی سپیدپوش را می بیند و از او می خواهد که هفت شب را در ساحل دریا بیتوته کند، تا گم کرده اش را بیابد. در این راه با حوادثی روبرو می شود، که گمان می برد هر کدام از آنها نشانه ای از گم کرده اش باشد و یا شاید آزمونی برای او. تا زمانیکه شب هفتم فرا می رسد....

چند رسانه ای
  • رقص آب
    رقص آب