1398/6/5
بازدید هیئتی از مدیران سازمان هنری و امور سینمایی دفاع مقدس از مراکز هنری و امور سینمایی استانهای مرکزی، همدان، کرمانشاه و ایلام
تصویر خبر
گزارش تصويري مرتبط

به گزارش راوبط عمومی سازمان هنری و امور سینمایی دفاع مقدس صبح روز شنبه 26/5/98 سرهنگ محمود سزاوار معاون هماهنگ کننده سازمان هنری و امور سینمایی دفاع مقدس به همراه سرهنگ امجدیان مدیر امور هماهنگی استانهای سازمان هنری و امور سینمایی دفاع مقدس جهت بررسی عملکرد و برنامه های حوزه هنری و امور سینمایی به استانهای مرکزی، همدان، کرمانشاه و ایلام حضور پیدا کردند که ضمن بازدید از مراکز فرهنگی فوق جلساتی با حضور مدیر کل و مدیران فرهنگی و هنری این استانها در راستای بررسی عملکرد و برنامه های هنری و سینمایی بحث گردید.

ابتدا در ظهر روز شنبه 26/5/98 در استان مرکزی جلسه با حضوردکتر مشایخی مدیر کل حفظ آثار استان و جناب آقای کرمی مدیر هنری و امور سینمایی استان  مرکزی برگزار شد. همچنین عصر روز شنبه در استان همدان جلسه با حضور سردار ظفری مدیر کل حفظ آثار استان و جناب آقای لطفی مدیر هنری و امور سینمایی استان همدان برگزار شد. ظهر روز یکشنبه 27/5/98 در مرکز فرهنگی دفاع مقدس استان کرمانشاه جلسه ای با حضور سردار محمدی مدیر کل حفظ آثار استان و سرکار خانم آزادی مدیر هنری و امور سینمایی استان کرمانشاه برگزار شد و در آخرین سفر عصر روز یکشنبه در مرکز فرهنگی دفاع مقدس استان ایلام جلسه ای با حضور سرهنگ پاسدار شرف بیانی مدیر کل محترم حفظ آثار استان و جناب اقای تسمایی سرپرست هنری و امور سینمایی استان ایلام برگزار شد