اولین جلسه شورای نظارت بر تولید، عرضه و نمایش محصولات هنری دفاع مقدس و مقاومت با حضور سردار سرتیپ بسیجی دکتر بهمن کارگر برگزار شد.
تصویر خبر