صفحه اصلی

نمایش محتوای سبز

سفر کرده‌ام تا بجویم سرت را / و شاید در این خاک‌ها پیکرت را
این صحنه‌ها و روایت از صحنه‌های ایثار شهدا را هنرمندان باید نشان دهند
صد برابر
ششمین دوره جشنواره ملی فانوس در اصفهان برگزار شد
چهارمین دوره جشنواره بین‌المللی فیلم کوتاه رسام به ایستگاه پایانی رسید

نمایش محتوای سبز

HonaredefaView

سینمایی
تلویزیونی
رادیویی
هنرهای تجسمی و سنتی
هنر های نمایشی
موسیقی سرود

نمایش محتوای سبز

HonaredefaView

هنرمندان